05/06/2020  Жұма
Мекен жайы:
Павлодар қ., Кривенко к., 25 №730 каб.
+7 (7182) 30 12 95
otdkultpvl@yandex.kz

Павлодар қаласы әкімдігінің

2019 жылғы «07» маусымдағы

№ 698/1 қаулысымен

бекітілді

 

 

«Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»

мемлекеттік мекемесі туралы

Ереже

 

 1. Жалпы ережелер

 

 1. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыреті шегінде басшылықты, мәдениет және өнер, мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының тілдерін дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.
 2. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.
 3. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және Заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады.
 4. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеменің ұйымдық - құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
 5. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
 6. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық – құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 7. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен бөлім басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
 8. Павлодар қаласы әкімдігінің «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
 9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25-құрылыс.
 10. Мемлекеттік органның мемлекеттік тілде толық атауы «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Орыс тілінде: государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара».

 1. Осы Ереже «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
 2. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады.
 3. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен бөлімнің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. Егер бөлімге кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

 1. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, құқықтары мен міндеттері

 

 1. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – Бөлім) миссиясы өз құзыреті шегінде мәдениет және өнер, мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының тілдерін дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру болып табылады.
 2. Міндеттері:

1) мәдени-ағартушылық мекемелердің, өнер ұйымдарының идеялық-адамгершілік, эстетикалық тәрбие беруде және тілдерді дамытуда рөлін арттыруды қамтамасыз ету;

2) халыққа мәдени қызмет көрсету нысандарын одан әрі жетілдіру;

3) өнердің барлық түрлерін, халық шығармашылығын, фольклор мен көркемөнерді дамыту;

4) шығармашылық одақтар мен ұйымдардың қызметіне жәрдемдесу;

5) материалдық-техникалық ұйымдар мен мәдениет мекемелерін нығайту және жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

6) ведомстволық бағынысты ұйымдардың кадрларын іріктеу, орналастыру және тәрбиелеу, қызметкерлердің білімі мен тәжірибесін неғұрлым жақсы пайдалану;

7) мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының тілдерін дамыту;

8) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану.

 1. Бөлім функциялары:

1) қала аумағында мәдениет, өнер және тілдерді дамыту саласында мемлекеттік саясатты әзірлеуге, мәдениет және өнер саласында мамандарды даярлауды жоспарлауға, материалдық-техникалық базаны нығайтуға қатысу;

2) мәдениет пен тілдерді дамыту мәселелерінде мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыру, олардың адамның қоғамдық өмірінің негізгі жақтарына әсерін тереңдету: тәрбиелеу, өзара қарым-қатынас, адамдардың тұрмысы және тағы басқалар;

3) клубтардың, кітапханалардың және басқа да мәдениет және өнер ұйымдары мен мекемелерінің қызметін үйлестіру және әдістемелік көмек көрсету;

4) халық шығармашылығы мен көркемөнерпаздар өнерін дамытуға шаралар қабылдау, көркемөнерпаздар ұжымдары репертуарының көркемдік деңгейін бақылауды жүзеге асыру;

5) балалар мен жасөспірімдерге музыкалық, көркем, хореографиялық білім беруді дамыту жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

6) белгіленген тәртіппен мәдениет және өнер саласында фестивальдар, онкүндіктер, конкурстар, байқаулар, көрмелер және басқа да іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

7) тұрмыста дәстүрлерді, мерекелерді, салттарды енгізуге жәрдемдесу;

8) халықтық көркем кәсіпшіліктер мен қолөнерді дамытуға жәрдемдесу;

9) ведомстволық бағынысты ұйымдар мен мекемелерде жоспарлы-қаржылық жұмысты ұйымдастыру, мәдениет мекемелері желісін дамытудың перспективалық және жылдық жоспарларын жасау, белгіленген тәртіпте қалалық бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар мен мекемелердің штаттық кестесі мен сметасын бекіту, оларды қаржыландыруды жүзеге асыру;

10) бастапқы есепті ұйымдастыру, белгіленген тәртіппен статистикалық және бухгалтерлік есептілікті алу, жиынтық бухгалтерлік есептер мен баланстарды жасау, оларды тиісті органдарға уақытылы ұсынуды қамтамасыз ету;

11) мәдениет мекемелерін материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру, бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру;

12) кадрлар даярлауды жүзеге асыру және олардың біліктілігін арттыру, кадрларды тәрбиелеу, еңбек тәртібін сақтау және олар үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

13) азаматтардың хаттарын, арыздары мен шағымдарын уақытылы және дұрыс қарауды ұйымдастыру, шағым тудыратын себептерді жоюға шаралар қабылдау;

14) ведомстволық бағыныстағы мәдениет және өнер ұйымдары мен мекемелерінде құқықтық жұмысқа басшылық жасау, өндірістік және еңбек тәртібін бұзуды жою жөнінде шаралар қабылдау;

15) мәдениет және өнер ұйымдары мен мекемелерінің халыққа қолайлы жұмыс режимін белгілеу, оның сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

16) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

17) ведомстволық бағынысты кәсіпорындарды басқару мәселелері бойынша актілер әзірлеу, оларды қайта ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

18) ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстардың (қызметтердің) міндетті көлемдерін айқындау;

19) ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер қызметінің мәні мен мақсатын айқындау;

20) ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік кәсіпорындар өндіретін және өткізетін тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) баға белгілеу;

21) ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуын қарау, келісу, бекіту, бақылауды және талдауды жүзеге асыру, олардың орындалуы бойынша есептер;

22) ведомстволық бағынысты ұйымдар мүлкінің пайдаланылуы мен сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

23) ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың мүлкін алып қою немесе қайта бөлу мәселелерін келісу;

24) ведомстволық бағыныстағы мекемелердің жергілікті бюджеттен қаржыландыру жоспарларын бекіту;

25) мемлекеттік мүлік тізілімінде осы мәліметтерді көрсету үшін мәліметтерді, оның ішінде оның басқаруындағы мемлекеттік заңды тұлғалардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың атаулы тізбесін дайындау;

26) деректемелер мен көрнекі ақпаратты орналастыру жөніндегі талаптарды бұзу саласында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша әкімшілік іс жүргізу;

27) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

 1. Құқықтары мен міндеттері:

1) мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды, өзге де материалдарды, ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұрату және алу;

2) лауазымды адамдарға тапсырмалар беру және олардың орындалуын талап ету;

3) қала әкімдігінің отырыстарына, қала әкімінің жиналыстарына қатысу;

4) ғылыми мекемелерді, мәдениет пен өнер қайраткерлерін, тілтану ғалымдары мен филологтарды, жекелеген ғалымдар мен мамандарды жұмысқа тарту;

5) мемлекеттік басқару органдарының, мұрағаттардың, ғылыми мекемелердің ақпараттық деректер банкін пайдалану.

Мемлекеттік мекеменің міндеттеріне:

1) бөлімнің ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық – талдау жұмыстарын жүзеге асыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын іске асыру, қаланың мемлекеттік органдары жүйесінде кадрлардың біліктілігін арттыру кіреді.

 1. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

 1. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
 2. Бөлімнің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.
 3. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары болады.
 4. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

1) қала әкімдігінің бекітуіне мемлекеттік мекеме туралы Ережені ұсынады;

2) жауапты қызметкерлер арасында міндеттерді бөледі, тиісті атқарушылық және еңбек тәртібін қамтамасыз етеді;

3) мемлекеттік мекеменің қала бөлімдерімен, ауылдық округ әкімдерінің аппараттарымен өзара іс-қимылын ұйымдастырады;

4) Заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілерін, облыс және қала әкімдігінің қаулыларын орындау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, жоғары тұрған органдарды олардың орындалу барысы туралы жүйелі түрде хабардар етеді;

5) мемлекеттік мекеменің жауапты қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

6) бұйрықтар шығарады;

7) мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

8) банк шоттарын ашады;

9) барлық органдар мен ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;

10) мемлекеттік мекемеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын қабылдайды;

11) мемлекеттік мекемеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады;

12) оған заңнамамен және Құрылтайшымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

«Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 1. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

 

 1.  Мемлекеттік органның мүлкі

 

 1. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

«Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 1. «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
 2. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, «Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

 1. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

«Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

«Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

 1. Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Естай атындағы Мәдениет Сарайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;

2. Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Павлодар қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» коммуналдық мемлекеттік мекем

 

 

 

 

Утверждено

постановлением акимата

города Павлодара

от «07» июня 2019 года

№ 698/1

 

Положение

о государственном учреждении

«Отдел культуры и развития языков города Павлодара»

 

 1. Общие положения

 

 1. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» является государственным органом, осуществляющим руководство в пределах своей компетенции, реализацию государственной политики в области культуры и искусства, развития государственного языка и языков народа Казахстана.
 2. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» ведомств не имеет.
 3. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и Законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами.
 4. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» является юридическим лицом в организационно - правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.
 5. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
 6. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» имеет право выступать стороной гражданско – правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
 7. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя отдела и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
 8. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» акимата города Павлодара утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
 9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 25.
 10. Полное наименование государственного органа на государственном языке: «Павлодар қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

На русском языке: государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара».

 1. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара».
 2. Финансирование деятельности государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» осуществляется из республиканского и местных бюджетов, бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
 3. Государственному учреждению «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями отдела. Если отделу предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

 

 1. Миссия, основные задачи, права и обязанности

государственного органа

 

 1. Миссией государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» (далее – Отдел) является осуществление в пределах своей компетенции, реализации государственной политики в области культуры и искусства, развития государственного языка и языков народа Казахстана.
 2. Задачи:

1) обеспечение повышения роли культурно-просветительских учреждений, организаций искусства в идейно-нравственном, эстетическом воспитании и развитии языков;

2) дальнейшее совершенствование форм культурного обслуживания населения;

3) развитие всех видов искусства, народного творчества, фольклора и художественной самодеятельности;

4) содействие деятельности творческих союзов и организаций;

5) осуществление мероприятий по укреплению и обновлению материально-технических организаций и учреждений культуры;

6) подбор, растановка и воспитание кадров подведомственных организаций, наилучшее использование знаний и опыта работников;

7) развитие государственного языка и языков народов Казахстана;

8) охрана и использование объектов историко-культурного наследия.

 1. Функции Отдела:

1) участие в разработке государственной политики в области культуры, искусства и развития языков на территории города, в планировании подготовки специалистов в области культуры и искусства, укрепление материально-технической базы;

2) осуществление координации деятельности государственных учреждений и организаций в вопросах развития культуры и языков, углубления их влияния на основные стороны общественной жизни человека: воспитание, взаимоотношения, быт людей и так далее;

3) координация деятельности клубов, библиотек и других организаций и учреждений культуры и искусства и оказание методической помощи;

4) принятие мер к развитию народного творчества и художественной самодеятельности, осуществление контроля за художественным уровнем репертуара самодеятельных коллективов;

5) проведение работ по развитию музыкального, художественного, хореографического образования детей и юношества;

6) организация проведения в установленном порядке фестивалей, декад, конкурсов, смотров, выставок и других мероприятий в области культуры и искусства;

7) содействие внедрению в быт традиций, праздников, обрядов;

8) содействие развитию народных художественных промыслов и ремесел;

9) организация планово-финансовой работы в подведомственных организациях и учреждениях, составление перспективных и годовых планов развития сети учреждений культуры, утверждение в установленном порядке штатного расписания и сметы организаций и учреждений, финансируемых из городского бюджета, осуществление их финансирования;

10) организация первичного учета, получение в установленном порядке статистической и бухгалтерской отчетности, составление сводных бухгалтерских отчетов и балансов, обеспечение своевременного представления их в соответствующие органы;

11) организация материально-технического снабжения учреждений культуры, осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

12) осуществление подготовки кадров и повышение их квалификации, проведение работы по воспитанию кадров, соблюдению трудовой дисциплины и созданию для них безопасных условий труда;

13) организация своевременного и правильного рассмотрения писем, заявлений и жалоб граждан, принятие мер к устранению причин, вызывающих жалобы;

14) руководство правовой работой в подведомственных организациях и учреждениях культуры и искусства, принятие мер по устранению нарушений производственной и трудовой дисциплины;

15) установление наиболее удобного для населения режима работы организаций и учреждений культуры и искусства, осуществление контроля за его соблюдением;

16) организация работы по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;

17) разработка актов по вопросам управления подведомственными предприятиями, обеспечение их реорганизации;

18) определение приоритетных направлений деятельности и обязательных объемов работ (услуг), финансируемых из бюджета, подведомственных государственных предприятий;

19) определение предмета и цели деятельности подведомственных государственных учреждений;

20) установление цен на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые подведомственными государственными предприятиями;

21) рассмотрение, согласование, утверждение, осуществление контроля и анализа выполнения планов развития подведомственных предприятий, отчеты по их исполнению;

22) осуществление контроля за использованием и сохранностью имущества подведомственных организаций;

23) согласование вопросов изъятия или перераспределения имущества подведомственных организаций;

24) утверждение планов финансирования подведомственных учреждений из местного бюджета;

25) подготовка сведений, в том числе поименного перечня находящихся в его управлении государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства, для отражения этих сведений в реестре государственного имущества;

26) ведение административного производства по делам об административных правонарушениях в области нарушений требований по размещению реквизитов и визуальной информации;

27) осуществление иных полномочий, определенных законодательством Республики Казахстан.

 1. Права и обязанности:

1) запрашивать и получать от государственных органов необходимую информацию, документы, иные материалы, устные и письменные объяснения;

2) давать поручения должностным лицам и требовать их исполнения;

3) участвовать в заседаниях акимата города, совещаниях у акима города;

4) привлекать к работе научные учреждения, деятелей культуры и искусства, ученых языковедов и филологов, отдельных ученых и специалистов;

5) пользоваться информационными банками данных органов государственного управления, архивов, научных учреждений.

В обязанности государственного учреждения входит:

1) осуществление организационной, правовой, информационно – аналитической работы отдела и его материально – техническое обеспечение;

2) реализация законодательства Республики Казахстан о государственной службе, повышение квалификации кадров в системе государственных органов города.

 1. Организация деятельности государственного органа

 

 1. Руководство государственным учреждением «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задачи и осуществление им своих функций.
 2. Первый руководитель Отдела назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
 3. Первый руководитель «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 4. Полномочия первого руководителя государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара»:

1) представляет на утверждение акимата города Положение о Государственном учреждении;

2) распределяет обязанности между ответственными работниками, обеспечивает надлежащую исполнительскую и трудовую дисциплину;

3) организует взаимодействие государственного учреждения с отделами города, аппаратами акимов сельских округов;

4) организует работу по выполнению Законов, актов Президента, Правительства Республики Казахстан, постановлений акимата области и города, систематически информирует вышестоящие органы о ходе их выполнения;

5) назначает на должность и освобождает от должности ответственных работников государственного учреждения;

6) издает приказы;

7) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Государственного учреждения;

8) открывает банковские счета;

9) представляет интересы государственного учреждения во всех органах и организациях;

10) принимает меры по противодействию коррупции в государственном учреждении;

11) несет персональную ответственность за выполнение обязанностей по противодействию коррупции в государственном учреждении;

12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством и Учредителем.

Исполнение полномочий первого руководителя государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии действующим законодательством.

 1. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

 

 

 1. Имущество государственного органа

 

 1. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

 1. Имущество, закрепленное за государственным учреждением «Отдел культуры и развития языков города Павлодара», относится к коммунальной собственности.
 2. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

 

 1. Реорганизация и упразднение государственного органа

Реорганизация и упразднение государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара».

 1. Государственное коммунальное казённое предприятие «Дворец культуры имени Естая» отдела культуры и развития языков города Павлодара, акимата города Павлодара;
 2. Коммунальное государственное учереждение «Централизованная библиотечная система города Павлодара» отдела культуры и развития языков города Павлодара, акимата города Павлодара.

Карта

Ауа райы